11/Apr2017

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV-Q dành cho tòa nhà cũ

Với khả năng sử dụng lại đường ống hiện hữu, VRV IV-Q là giải pháp cho những tòa cũ