11/Apr2017

Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV-W dành cho tòa nhà cao tầng

Hệ thống điều hòa trung tâm Daikin VRV IV-W dành cho tòa nhà cao tầng